pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MABION (MAB)

Pełna nazwa MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JÓZEFÓW 9 99-300 KUTNO
Telefon (24) 357-42-20
Prezes Maciej Wieczorek
Fax (24) 355-17-77
WWW www.mabion.eu
E-mail info@mabion.eu

Komunikaty spółki: MABION (MAB)

2013-04-12 09:58 Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
2013-04-08 16:39 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A.
2013-03-25 07:32 Informacja o przydziale akcji serii J
2013-03-14 18:15 Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii J
2013-03-14 07:37 Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną VMG, Kostaryka
2013-03-06 22:41 Uzyskanie zgody od bośniackiej agencji certyfikującej badania kliniczne na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
2013-03-03 18:58 Uzyskanie zgody od polskiej agencji certyfikującej badania kliniczne - Centralnej Ewidencji Badań klinicznych na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
2013-02-28 17:34 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki Mabion S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
2013-02-25 21:09 Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
2013-02-18 17:37 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w bośniackim MZ
2013-02-15 06:07 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku
2013-02-12 22:32 Otrzymanie decyzji zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę wielkoskalowego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii
2013-01-29 18:40 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-23 20:09 Podpisanie umowy sprzedaży licencji i praw dystrybucyjnych na lek MabionCD20 w krajach Ameryki Południowej z firmą farmaceutycną LKM SA
2013-01-23 08:57 Uzyskanie zgody litewskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
2013-01-16 08:20 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w Rumuńskim Ministerstwie Zdr
2013-01-07 09:04 Uzyskanie zgody gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
2012-12-24 10:58 raport okresowy spółki za III kwartał 2012r. po korekcie
2012-12-24 10:34 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.
2012-12-13 17:23 Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki Mabion S.A. w dniu 12 Grudnia 2012 r.
2012-11-21 22:22 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w Polskiej Centralnej Ewidenc
2012-11-20 21:43 Informacja o zakończeniu wspólnej procedury Scientific Advice w Europejskim Urzędzie ds. Leków (EMA) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
2012-11-14 20:22 Raport za III kwartał 2012 roku
2012-11-14 18:37 Informacja Zarządu dotycząca celu zwołania NWZA
2012-11-14 18:35 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-10-26 21:22 Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w gruzińskim Ministerstwie Zdrowia
2012-10-26 20:44 Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w rosyjskim Ministerstwie Zdrowia
2012-10-26 08:41 Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w Ukraińskim Ministerstwie Zdrowia
2012-10-23 23:51 Złożenie wniosku wraz z dokumentacją projektową o pozwolenie na budowę Biotechnologicznego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego
2012-10-02 20:00 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Serbskim Ministerstwie Zdrowia

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm