pieniadz.pl

Korekta prognozy sprzedaży w I kwartale 2015 r.

15-04-2015

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. z dnia 13.02.2015 r. (nr raportu: 7/2015), skorygowanego raportem z dnia 18.02.2015 r. (nr raportu 9/2015), w którym poinformowano, iż Makolab S.A. (dalej: „Spółka”) planuje osiągnięcie w I kwartale 2015 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 4.000 tys. zł netto, Zarząd Spółki informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2015 r. wyniosła 4.890 tys. zł. netto. Oznacza to przekroczenie o ponad 22% wartości prognozy podanej w w/w raporcie kwartalnym.

Wyższa niż prognozowano sprzedaż jest wynikiem zrealizowania do końca I kwartału 2015 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2015 r. zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm