pieniadz.pl

Opublikowanie Memorandum Informacyjnego Obligacji serii H2.

23-04-2015

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB 6/2015 i RB 26/2015, informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej Emitenta (www.markasa.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego - Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl) zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Obligacji serii H2 sporządzone w związku z ofertą publiczną 2.000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda spółki Marka S.A. przeprowadzaną w ramach I Programu Emisji Obligacji.

Oferta Publiczna Obligacji serii H2 Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnym Obligacji serii H2, które są jedynie prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Obligacjach serii H2, ich ofercie i Emitencie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm