pieniadz.pl

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

26-03-2015

Zarząd Mobile Partner S.A. informuje, że w związku z rezygnacją Pana Jana Glińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.03.2015 roku podjęto uchwałę nr 4 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Małgorzaty Wójcik.

W załączeniu życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Wójcik.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm