pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MOSTALWRO (MWO)

Komunikaty spółki: MOSTALWRO (MWO)

2015-03-19 22:24 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-03-19 22:24 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-02-13 22:55 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 22:55 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-26 18:54 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-26 18:54 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-26 18:52 Istotna informacja dotycząca Emitenta
2015-01-26 18:52 Istotna informacja dotycząca Emitenta
2015-01-09 20:01 Istotna informacja dotycząca Emitenta
2015-01-09 20:01 Istotna informacja dotycząca Emitenta
2014-11-14 20:02 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 20:02 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-08-14 21:38 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 21:38 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-13 09:48 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2014-08-13 09:48 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2014-07-04 22:35 Złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej od Emitenta
2014-07-04 22:35 Złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej od Emitenta
2014-07-01 21:49 Wybór Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
2014-07-01 21:49 Wybór Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
2014-07-01 21:41 Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2014 roku
2014-07-01 21:41 Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2014 roku
2014-06-28 15:31 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2014-06-28 15:31 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2014-06-03 14:22 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA MOLMEDICA S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-06-03 14:22 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA MOLMEDICA S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-05-31 00:31 Raport roczny za 2013- korekta
2014-05-31 00:31 Raport roczny za 2013- korekta
2014-05-30 23:59 Raport roczny za 2013
2014-05-30 23:59 Raport roczny za 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm