pieniadz.pl

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015

28-01-2015

Zarząd MPay S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

RAPORTY KWARTALNE:

- raport za IV kwartał 2014 r. – w dniu 16 lutego 2015 roku

- raport za I kwartał 2015 r. - w dniu 15 maja 2015 r.

- raport za II kwartał 2015 r. - w dniu 14 sierpnia 2015 r.

- raport za III kwartał 2015 r. - w dniu 16 listopada 2015 r.

RAPORT ROCZNY za rok 2014 w dniu 25 maja 2015 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed:

1. przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz

2. datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

Jednocześnie Spółka informuje, że odstępuje od wypełniania w 2015 r. praktyki pkt 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. dotyczącej publikowania raportów miesięcznych. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady, Spółka będzie publikowała na bieżąco w sposób rzetelny wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową mPay S.A. oraz takich, które mogłyby wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm