pieniadz.pl

Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

14-01-2014

Motor Trade Company S.A z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 13.01.2014 podjął informację, iż dnia 13.01.2014 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, wydał postanowienie, zgodnie z którym postanawia:

- ogłosić upadłość Motor Trade Company S.A Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach wpisanej do KRS pod numerem 0000369428;

-postępowanie upadłościowe w stosunku do MTCSA obejmuje likwidację majątku;

-wyznaczyć Sędziego-Komisarza w osobie SSR Anetty Malmuk -Cieplak;

-wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Alicji Sołtysik-Kozłowskiej;

-wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich złoszenia w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

-wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm