pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NETWISE (NTW)

Komunikaty spółki: NETWISE (NTW)

2015-02-13 17:32 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 17:32 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-01-30 17:52 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015
2015-01-30 17:52 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015
2014-11-14 18:17 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 18:17 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2014 roku
2014-08-14 21:15 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 21:15 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2014 roku
2014-06-23 22:31 Zmiana adresu siedziby Spółki
2014-06-23 22:31 Zmiana adresu siedziby Spółki
2014-05-15 17:57 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2014 roku
2014-05-15 17:57 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2014 roku
2014-04-18 20:05 Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
2014-04-18 20:05 Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
2014-04-01 18:18 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2014-04-01 18:18 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2014-03-31 21:16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014.
2014-03-31 21:16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014.
2014-03-31 21:07 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
2014-03-31 21:07 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
2014-03-05 18:21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 31 marca 2014 roku.
2014-03-05 18:21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 31 marca 2014 roku.
2014-03-03 18:08 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2013
2014-03-03 18:08 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2013
2014-02-28 18:05 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku - korekta (raport nr 17/2013)
2014-02-28 18:05 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku - korekta (raport nr 17/2013)
2014-02-14 21:50 Raport kwartalny
2014-02-14 21:50 Raport kwartalny
2014-01-31 14:45 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2014-01-31 14:45 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm