pieniadz.pl

Zwrot pożyczki akcji

24-08-2012

Zarząd Digate S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu 19/2012 dotyczącego udzielania pożyczki akcji własnych na rzecz spółki Global VC Sp. z o.o., iż w dniu 24 sierpnia 2012 r. do Emitent została zwrócona pożyczka 1 086 670 (słownie: milion osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji własnych Spółki.

Pożyczka akcji została zwrócona przed terminem spłaty tj. 23 kwietnia 2013 r., w związku z czym Emitent otrzymał stosowne wynagrodzenie, adekwatne do długości okresu pożyczki (oprocentowanie pożyczki zostało wyznaczone na 5% w skali roku).

Wcześniejsze rozwiązanie umowy wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Emitenta na płynne aktywa finansowe. W rezultacie pozwoli to Spółce na zwiększenie dynamiki rozwoju w nowym obszarze działalności tj. rynku IT oraz nowych technologii.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie zamierza sprzedawać ww. akcji na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-08

+ więcej
  • EUR euro 4,4739 +0,06%  +0,29gr
  • USD dolar 3,9666 -0,06%  -0,23gr
  • GBP funt 4,9699 +0,41%  +2,03gr
  • CHF frank 4,2121 +0,22%  +0,94gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm