pieniadz.pl

Oddalenie apelacji w sporze z Prezesem UOKiK

27-03-2015

Zarząd Optizen Labs z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w dniu 27 marca 2015 roku otrzymał z kancelarii prawnej informację, iż w dniu 17 marca 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny wyrokiem o sygn. akt. VI ACa 764/14 oddalił apelację powoda – Optizen Labs S.A. przeciwko pozwanemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2014 roku (sygn. akt XVII AMA 47/12).

Oddalając apelację Sąd Apelacyjny zasądził od powoda na rzecz pozwanego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 270 PLN.

O sporze sądowym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w łącznej wysokości 113.105 zł, Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 lutego 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm