pieniadz.pl

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE) W GENEWIE

09-04-2015

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”), informuje, iż szwajcarscy doradcy Spółki przekazali Spółce jako stronie pozwanej, postanowienie Sądu Pierwszej Instancji (Tribunal de Premiere Instance) w Genewie („Sąd”) z dnia 27 marca 2015 r. („Postanowienie”) w związku z prowadzonym przez Sąd postępowaniem w przedmiocie żądania PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach („PZ Cormay”) dot. zwołania przez Sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Należy wskazać, iż zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 81/2014 opublikowanym w dniu 10 października 2014 r. przez PZ Cormay, w dniu 9 października 2014 r. PZ Cormay złożyła do Sądu żądanie zwołania przez Sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym odwołanie z Rady Dyrektorów Spółki Pana Tomasza Tuora oraz Pani Katarzyny Jackowskiej oraz powołanie do Rady Dyrektorów Spółki Pana Janusza Płocicę i Pana Michała Błacha.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe okoliczności przedmiotowej sprawy, Sąd zarządził przekazanie Spółce drugiego pisma procesowego PZ Cormay z dnia 24.11.2014 r. oraz innych dokumentów towarzyszących. Ponadto Sąd zarządził również przekazanie PZ Cormay stanowiska Spółki z dnia 24.11.2014 r. i jej dowodów.

Sąd wyznaczył Spółce termin do dnia 27 kwietnia 2015 r. na wypowiedzenie się odnośnie dodatkowych pism PZ Cormay. Sąd wyznaczył również PZ Cormay termin do dnia 27 kwietnia 2015 r. na wypowiedzenie się w sprawie zarzutów Spółki dot. zdolności sądowej władz PZ Cormay.

Ponadto Sąd zobowiązała Spółkę oraz PZ Cormay do dostarczenia do Sądu tłumaczenia dowodów wskazanych w Postanowieniu pod rygorem ich odrzucenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm