pieniadz.pl

Orzeł SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki

15-04-2015

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku do siedziby Spółki zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 kwietnia 2015 roku, na mocy, którego Sąd postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki w tym dotyczące zmiany siedziby Spółki z Ćmiłowa na Poniatową. Aktualny adres siedziby Spółki to: 24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 50.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lutego 2014 roku.

ORZEŁ SA : Jednolity tekst Statutu ORZEŁ SA

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm