pieniadz.pl

Informacja o zdarzeniach wpływających na sytuację finansową emitenta.

22-04-2015

Zarząd Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu 20.04.2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację PFH od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04.10.2013 r. uchylającego wyrok zaoczny Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13.09.2011 r. i oddalającego powództwo PFH przeciwko Meritum Bank ICB S.A.

Skutkiem powyższego wyroku jest powstanie po stronie PFH zobowiązania do zwrotu kwoty w wysokości 4.641.158,19 zł otrzymanej z egzekucji prowadzonej wobec Meritum Bank ICB

S.A. w marcu 2011 r.

Podatna prawna § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm