pieniadz.pl

Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014

01-04-2015

Zarząd Polfa S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 40/02/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest WBS Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3685.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm