pieniadz.pl

Prognoza wyniku finansowego na lata 2016-19

31-03-2015

Zarząd spółki Presto S.A. informuje, że została przygotowana i przyjęta prognoza wyniku finansowego na lata 2016-19, którą niniejszym podaje do publicznej wiadomości.

Prognoza zakłada osiągnięcie następujących wyników:

w roku 2016:

1. przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 15.100.000 zł,

2. zysku netto na poziomie 1.612.000 zł.

w roku 2017:

1. przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 15.855.000 zł,

2. zysku netto na poziomie 1.755.000 zł.

w roku 2018:

1. przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 16.648.000 zł,

2. zysku netto na poziomie 1.978.000 zł.

w roku 2019:

1. przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 17.480.000 zł,

2. zysku netto na poziomie 2.302.000 zł.

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych.

Powyższa prognoza wyników finansowych była przedmiotem oceny i przeglądu przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm