pieniadz.pl

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji dwuletnich niezabezpieczonych obligacji serii A

20-02-2014

Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 roku podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje", "Obligacje serii A").

Emitent postanowił wyemitować Obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Obligacje serii A będą niezabezpieczone. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w związku z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach. Spółka podejmie niezwłocznie działania celem dematerializacji oraz rejestracji Obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent również podejmie niezwłoczne działania celem wprowadzenia Obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm