pieniadz.pl

Raport bieżący za marzec 2015r.

14-04-2015

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

Emitent uzyskał informacje o rozstrzygnięciu przetargu na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji Bielany III. Podpisane wcześniej z Gminą porozumienie zakłada zmianę planu na teren zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej co jest zgodne z planowaną koncepcją osiedla domów szeregowych w Bielanach III.

W miesiącu marcu Emitent prowadził sprzedaż rezerwacyjną działek budowlanych w Legnicy na kolejnym etapie oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę w III etapach sieci uzbrojenia terenu w Legnicy tj. sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w marcu:

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 13.03.2015 r. - Raport miesięczny za luty 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w ESPI w marcu.

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kw. 2015 r.

W dniu 29 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm