pieniadz.pl

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

27-03-2015

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku.

Zakres korekty obejmuje następujące pozycje kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Emitenta za IV kwartał 2014 r.: wybrane dane finansowe Emitenta na dzień 31.12.2014 r., aktywa, pasywa, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale zakładowym oraz niektóre noty. Konieczność sporządzenia korekty raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. zaistniała po analizie treści opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Z uwagi na zakres zmian Emitent zdecydował się w załączeniu do niniejszego raportu opublikować cały raport okresowy za IV kwartał 2014 roku uwzględniający dane finansowe po korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-12-06

+ więcej
  • EUR euro 4,2721 -0,13%  -0,56gr
  • USD dolar 3,8500 -0,17%  -0,66gr
  • GBP funt 5,0527 -0,24%  -1,24gr
  • CHF frank 3,8963 -0,07%  -0,26gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm