pieniadz.pl

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

18-04-2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd RSY S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Akcjonariusz"), reprezentowanej przez Wojciecha Skibę - Prezesa Zarządu, na podstawie art. 69 ustawy z dnie 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), iż w wyniku zawartych w dniu 13 kwietnia 2015 roku transakcji sprzedaży akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 1.995.000 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, uprawniających do 53,94% w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniających do wykonywania 54,94% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu w/w transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie posiada obecnie akcji spółki RSY S.A.

Ponadto Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-20

+ więcej
  • EUR euro 4,3438 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9319 +0,13%  +0,52gr
  • GBP funt 4,9277 +0,44%  +2,15gr
  • CHF frank 3,9668 +0,14%  +0,56gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm