pieniadz.pl

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej

17-03-2015

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa dystrybucyjna z Zakładem Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. (dalej: ZPAS).

ZPAS jest krajowym producentem komponentów i rozwiązań teleinformatycznych, szaf zewnętrznych i wewnętrznych, obudów energetycznych i automatyki oraz elementów uzupełniających służących do realizacji projektów okablowania strukturalnego.

Nawiązanie przez Spółkę współpracy z ZPAS umożliwi uzupełnienie portfoilio Emitenta o pasywne elementy Data Center i było kolejnym etapem w budowie kompleksowej oferty rozwiązań dla partnerów biznesowych S4E S.A.

Przyszła współpraca pomiędzy Spółką a ZPAS będzie się opierać się na podejściu projektowym do realizowanych projektów. Wszystkie projekty będą podlegać procedurze rejestracji u dostawcy oraz protekcji cenowej.

Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od ilości oraz wartości realizowanych projektów, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta współpraca z firmą ZPAS otwiera możliwości dotarcia do nowych szans sprzedażowych już na etapie tworzenia Data Center od strony infrastruktury pasywnej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm