pieniadz.pl

Korekta raportu bieżącego nr 6/2015

30-03-2015

Zarząd spółki SPC Group S.A. ( spółka, emitent ) z siedzibą w Warszawie przesyła korektę raportu bieżącego nr 6/2015 opublikowanego w dniu 21.03.2015 r.

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd spółki SPC Group S.A. ( spółka, emitent ) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. podpisał w formie Aktu Notarialnego przedwstępną umowę zakupu nieruchomości – działki o powierzchni 3170 m2 znajdującej się w Łódź – Śródmieście za cenę 4 000 000,00 zł netto. Przyrzeczona umowa sprzedaży powyższej nieruchomości zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym Emitent ma prawo przelać prawa i zobowiązania wynikające z powołanej umowy na rzecz BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejsza umowa nie zawiera żadnych kar oraz innych dodatkowych kosztów w przypadku nie wywiązania się Emitenta z realizacji w/w przedwstępnej umowy.

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte przed rozpoczęciem współpracy z BGK Nieruchomości S.A. Przelanie praw, o których mowa powyżej zostało wpisane w umowę przedwstępną z własnej woli Emitenta w celu zapewnienia Emitentowi pełnej elastyczności przy rozpoczęciu ewentualnej inwestycji na działce o powierzchni 3170m2 znajdującej się w Łódź - Śródmieście.

Zawarcie powyższej umowy jest kolejnym krokiem w celu rozpoczęcia formalnej współpracy ze spółką BGK Nieruchomości S.A. w wykonywaniu szeroko rozumianego zastępstwa inwestorskiego poprzez prowadzenie inwestycji budowlanych związanych z realizacją programu „Fundusz Mieszkań na Wynajem”, który przeprowadzany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-12-09

+ więcej
  • EUR euro 4,2830 +0,26%  +1,09gr
  • USD dolar 3,8704 +0,53%  +2,04gr
  • GBP funt 5,0915 +0,77%  +3,88gr
  • CHF frank 3,9087 +0,32%  +1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm