pieniadz.pl

Uchwała Nr 360/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

21-04-2015

Uchwała Nr 360/2015
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz D
spółki SUMMA LINGUAE S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SUMMA LINGUAE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B,
2) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C,
3) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm