pieniadz.pl

Zawieszenie działalności przez spółkę powiązaną z Emitentem

31-03-2015

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o złożeniu przez Zarząd spółki S-Web Sp. z o.o. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Rejestrowy KRS wniosku o czasowe zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej od dnia 01.04.2015 roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada w S-Web Sp. z o.o. 49,79% udziału w kapitale zakładowym.

Zarząd spółki motywuje złożenie ww. wniosku względami organizacyjnymi oraz koniecznością opracowania nowej strategii rynkowej.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-08

+ więcej
  • EUR euro 4,4739 +0,06%  +0,29gr
  • USD dolar 3,9666 -0,06%  -0,23gr
  • GBP funt 4,9699 +0,41%  +2,03gr
  • CHF frank 4,2121 +0,22%  +0,94gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm