pieniadz.pl

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

13-02-2015

Zarząd TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2014 r. W trakcie sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. wykryto oczywiste pomyłki pisarskie w raporcie za III kwartał. Były to zazwyczaj błędy rachunkowe wynikające z błędów formuł rachunkowych, które zostały poprawione i opisane. Poniżej brzmienie przed korektą i po korekcie raportu kwartalnego Emitenta:

1) TABELE W PKT 12.1 RAPORTU:

Pierwsza kolumna - KpiR

Brzmienie przed korektą:

Mikołów

Katowice I

Katowice II

Zabrze

Bytom

Tarnowskie

Góry Tychy

Warszawa

Brzmienie po korekcie:

Mikołów

Katowice I

Katowice II

Zabrze

Bytom

Tarnowskie

Góry Tychy

Outsourcing

Warszawa

Suma przychodów narastająco 1-3 kw - KpiR

Brzmienie przed korektą:

2 380 277

Brzmienie po korekcie:

2 403 263

Analiza zmian procentowych - KpiR

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -6% 2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku -2% 1% -1% -2% -3% -6% 23% 3%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -6% 2% 0% -1% -3% 0% 1% 3%

zmiana rok do roku -2% 1% -1% -1% -3% -6% 23% 3%

Suma przychodów narastająco 1-3 kw – Księgi Handlowe

Brzmienie przed korektą:

3 333 149

Brzmienie po korekcie:

3 505 679

Analiza zmian procentowych - Księgi Handlowe

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału 2% 5% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku 15% 1% 17% 11% 19% 14% 9% 17%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału 2% 5% -6% 17% -10% 21% 11% 17%

zmiana rok do roku 15% 1% 17% 17% 19% 14% 9% 17%

Analiza zmian procentowych - Rozliczenia pracownicze

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału 0% -6% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku 2% 4% 6% 4% 2% 0% 16% 6%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału 0% -6% 3% 4% 2% -4% 0% 6%

zmiana rok do roku 2% 4% 6% 4% 2% 0% 16% 6%

Analiza zmian procentowych - Pozostałe przychody

Brzmienie przed korektą:

zmiana Q2 vs. Q1 -27% 214% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana 2014 vs. 2013 -5% 4% -20% -4% -6% -8% 12% -4%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -27% 214%-20% -4% -21% 143%-68% -4%

zmiana rok do roku -5% 4% -20% -4% -6% -8% 12% -4%

Analiza zmian procentowych - Przychody razem

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -2% 4% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku 6% 2% 8% 5% 7% 4% 15% 8%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -2% 4% -2% 5% -6% 10% 2% 8%

zmiana rok do roku 6% 2% 8% 5% 7% 4% 15% 8%

2) TABELE W PKT 12.2 RAPORTU:

Analiza zmian procentowych - Koszty z działalności operacyjnej

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału 10% -3% n/a n/a -25% 5% n/a n/a

zmiana rok do roku 40% -5% 3% 11% -19% 9% 18% 2%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału 10% -3% 0% 11% -25% 5% 48% 2%

zmiana rok do roku 40% -5% 3% 11% -19% 9% 18% 2%

Analiza zmian procentowych - Zysk ze sprzedaży

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -69% 80% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku -82% 65% 95% -28% 476%-30% -24% 69%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -69% 80% 154%-28% 182%112%-86%69%

zmiana rok do roku -82% 65% 95% -28% 476%-30% -24% 69%

Analiza zmian procentowych - EBITDA

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -69% 80% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku -65% -17% 8% -28% 66% 44% 204%69%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -69% 80% 12% -28% -26% 132%-55% 69%

zmiana rok do roku -65% -17% 8% -28% 66% 44% 204%69%

Analiza zmian procentowych - Amortyzacja

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału 28% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku 27% -6% -9% 3% 3% 20% 53% 22%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału 28% 0% -1% 3% -5% -2% -9% 22%

zmiana rok do roku 27% -6% -9% 3% 3% 20% 53% 22%

Analiza zmian procentowych - EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -89% 116%n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku -88% -18% 17% -37% 96% 49% 602%89%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -89% 116%20% -37% -30% 210%-65%89%

zmiana rok do roku -88% -18% 17% -37% 96% 49%602%89%

Analiza zmian procentowych - Zysk brutto

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -100%131%n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku -100%-19%11%-42%129%33%3003% 89%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -100%131%36%-42-31% 219%- 67% 89%

zmiana rok do roku -100%-19%11%-42%129%33%3003% 89%

Analiza zmian procentowych - Zysk netto

Brzmienie przed korektą:

zmiana kwartał do kwartału -87% 135%n/a n/a n/a n/a n/a n/a

zmiana rok do roku -79%-39%-14%-44%122%137%-957%201%

Brzmienie po korekcie:

zmiana kwartał do kwartału -87% 135%25%-44%-62%234%84%201%

zmiana rok do roku -79%-39%-14%-44%122%137%-957%201%

Podsumowanie podatku dochodowego dla 1-3 kw 2013

Brzmienie przed korektą:

0

Brzmienie po korekcie:

102 379

3) TABELE W PKT 12.5 RAPORTU:

Analiza finansowa - Marża brutto na sprzedaży na 30-09-2014

Brzmienie przed korektą:

0,4

Brzmienie po korekcie:

0,7

4) TABELE W PKT 13.1 RAPORTU:

Kolumna struktury bazy klientów TAX-NET S.A. narastająco za 1-3 kw 2014 r.

Brzmienie przed korektą:

128100%

24800%

4500%

Brzmienie po korekcie:

81%,

16%,

3%

5) TABELE W PKT 13.2 RAPORTU:

Struktura zatrudnienia w TAX-NET S.A. – suma wszystkich etatów w ujęciu procentowym w podziale na oddziały

Brzmienie przed korektą:

90% 99% 100% 90%

Brzmienie po korekcie:

100% 100% 100% 100%

Struktura zatrudnienia w TAX-NET S.A. – suma wszystkich etatów w ujęciu procentowym w podziale na rodzaj usług

Brzmienie przed korektą:

100% 100% 100% 100%

Brzmienie po korekcie:

100% 100% 100% 100%

Struktura zatrudnienia w TAX-NET S.A. – struktura etatów narastająco za 1-3 kw 2014 r.

Brzmienie przed korektą:

15%

35%

19%

5%

4%

3%

9%

Brzmienie po korekcie:

15%

35%

19%

5%

4%

3%

10%

9%

Struktura zatrudnienia w TAX-NET S.A. – struktura etatów za 3 kw 2014 r.

Brzmienie przed korektą:

15%

35%

19%

5%

4%

3%

9%

Brzmienie po korekcie:

15%

35%

19%

5%

4%

3%

10%

9%

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm