pieniadz.pl

Przeniesienie notowań akcji spółki Termo-Rex S.A. na Rynek Główny GPW

27-08-2014

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Emitent”) informuje, że w dniu 26.08.2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr 974/2014 w sprawie wykluczenia na wniosek Emitenta z dniem 2 września 2014r. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki Termo-Rex S.A. serii A(1 000 000 akcji) oraz serii B1(62 000 000 akcji). Zlecenia maklerskie na powyższe akcje spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, nie zrealizowane do dnia 1 września 2014r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

2. Uchwała nr 975/2014 w sprawie dopuszczenia z dniem 2 września 2014r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji zwykłych na okaziciela spółki Termo-Rex S.A. serii A(1 000 000 akcji) oraz B1(62 000 000 akcji) o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

3. Uchwała nr 976/2014 w sprawie wprowadzenia z dniem 2 września 2014r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki Termo-Rex S.A. serii A(1 000 000 akcji) oraz B1(62 000 000 akcji) o wartości nominalnej 0,10 złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRMRX00011”. Wszystkie akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „TERMOREX” i oznaczeniem „TRR”, począwszy od dnia 2 września 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm