pieniadz.pl

Podpisanie umowy inwestycyjnej.

27-09-2012

Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim informuje niniejszym, że w dniu 26 września 2012 roku, Spółka podpisała umowę inwestycyjną ("Umowa"), określającej warunki i zasady wprowadzenia do Spółki inwestora finansowego. Stronami Umowy są: Tonsil Acoustic Company S.A., Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o, Pan Jarosław Turek, NOMAD Partners Sp. z o.o. oraz MixFirm Sp. z o.o.

Umawiające się strony Umowy postanowiły, że MixFirm Sp. z o.o. lub podmiot wskazany przez tą spółkę obejmie wyemitowane przez Tonsil Acoustic Company S.A. akcje nowej emisji o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Zgodnie z postanowieniami umowy (warunki zawieszające), Zarząd Tonsil Acoustic Company S.A. zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedmiotem obrad którego będzie procedowanie uchwał dotyczących powyżej opisanej emisji akcji, zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadzony równolegle proces "due dilligence" potwierdzi zaprezentowane przez spółkę parametry stanu prawno - finansowego Tonsil Acoustic Company S.A.

Jednocześnie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że przed odbyciem wskazanego powyżej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawi akcjonariuszom opracowywaną koncepcję rozwoju Spółki z udziałem MixFirm Sp. z o.o. oraz partnera branżowego działającego na międzynarodowym rynku producentów sprzętu elektroakustycznego.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm