pieniadz.pl

Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

03-07-2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 764/2014 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu (ASO) na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Emitenta oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje Spółki na rynku NewConnect.

Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii A, B, C oraz D oznaczone kodem PLTHP0000011 zostaną wykluczone z ASO z dniem 7 lipca 2014 r. Ponadto zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane do ASO na rynku NewConnect a nie zrealizowane do dnia 4 lipca 2014 r. (włącznie) tracą ważnosć po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Wykluczenie ma związek z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na Rynku Głównym GPW.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm