pieniadz.pl

Nabycie 10 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

17-04-2015

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (Emitent) zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. zawarł umowę kupna-sprzedaży udziałów w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu. Emitent nabył 10 (słownie: dziesięć) udziałów, stanowiących 10% kapitału zakładowego Amabee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428222.

Nabycie powyższych udziałów nastąpiło w drodze umowy kupna-sprzedaży zawartej przez Emitenta w dniu 17 kwietnia 2015 r. z Wolpi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu i adresem: ul. Staromiejska 10, 45-025 Opole.

Emitent nabył od Kupującego 10 (słownie: dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), stanowiących łącznie 10% kapitału zakładowego Spółki za cenę w łącznej wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o. to start-up, działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem jest stworzenie "AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy", tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Na projekt ten spółka otrzymała dofinansowanie w 2013 roku na kwotę 490 000,00 zł.

Użytkownik aplikacji otrzymuje możliwość szczegółowego porównania cen i zakresów polis ubezpieczeniowych dostępnych na polskim i zagranicznych rynkach. Aplikacja oferuje do porównania polisy komunikacyjne (OC, AC, ASS, NNW), mieszkaniowe oraz podróżne, co ułatwia użytkownikowi podjęcie właściwej decyzji związanej z zabezpieczeniem swojego majątku i zdrowia. Aplikacja zapewnia także dodatkowe funkcje, m.in. bazę informacji o ubezpieczeniach, centrum zarządzania polisami użytkownika, a w przyszłości możliwość zakupu polisy bezpośrednio z poziomu urządzenia.

AMABEE wprowadza na rynek ubezpieczeń unikalną wartość, oferując użytkownikowi realne wsparcie i funkcję asystencką, wstępując niejako w rolę agenta ubezpieczeniowego. Idea projektu nie ogranicza się jednak do budowy innowacyjnej i złożonej platformy informatycznej. Jej ważnym elementem jest edukacja i zmiana świadomości konsumentów w zakresie ich indywidualnych decyzji ubezpieczeniowych.

Nabycie udziałów w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o. wpisuje się w strategię Emitenta, która polega na wynajdywaniu i wspieraniu spółek w ich początkowej fazie rozwoju, prowadzące działalność w czterech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-20

+ więcej
  • EUR euro 4,3438 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9319 +0,13%  +0,52gr
  • GBP funt 4,9277 +0,44%  +2,15gr
  • CHF frank 3,9668 +0,14%  +0,56gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm