pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TPILKA (TYP)

Komunikaty spółki: TPILKA (TYP)

2015-04-17 17:58 Nabycie 10 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2015-04-17 17:58 Nabycie 10 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2015-03-12 15:29 Utworzenie spółki zależnej
2015-03-12 15:29 Utworzenie spółki zależnej
2015-02-12 17:18 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-12 17:18 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-01-14 10:40 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-14 10:40 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-30 16:22 Nabycie 1 000 000 akcji stanowiących 20% kapitału zakładowego w spółce Berendowicz & Kublin S.A. z siedzibą w Katowicach
2014-12-30 16:22 Nabycie 1 000 000 akcji stanowiących 20% kapitału zakładowego w spółce Berendowicz & Kublin S.A. z siedzibą w Katowicach
2014-12-22 15:25 Zawarcie umowy inwestycyjnej
2014-12-22 15:25 Zawarcie umowy inwestycyjnej
2014-12-18 15:38 Zbycie 91% udziałów w spółce Vadius Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2014-12-18 15:38 Zbycie 91% udziałów w spółce Vadius Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2014-11-13 16:33 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-11-13 16:33 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-10-13 13:57 Zmiana stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów
2014-10-13 13:57 Zmiana stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów
2014-10-08 16:50 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana nazwy Spółki i rozszerzenie przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta
2014-10-08 16:50 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana nazwy Spółki i rozszerzenie przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta
2014-08-13 17:05 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-08-13 17:05 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-07-08 13:42 Powołanie nowego członka do Rady Nadzorczej
2014-07-08 13:42 Powołanie nowego członka do Rady Nadzorczej
2014-07-08 13:40 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 07 lipca 2014 roku
2014-07-08 13:40 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 07 lipca 2014 roku
2014-07-08 11:31 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TYLKO PIŁKA S.A., które odbyło się w dniu 07 lipca 2014 roku.
2014-07-08 11:31 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TYLKO PIŁKA S.A., które odbyło się w dniu 07 lipca 2014 roku.
2014-07-01 12:08 Kandydatura do Rady Nadzorczej
2014-07-01 12:08 Kandydatura do Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm