pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: UBOATLINE (UBT)

Pełna nazwa UBOAT - LINE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KWIATKOWSKIEGO 60. BUD. A-3. LOK.122 81-156 GDYNIA
Telefon (58) 341 94 12; 519 160 028
Prezes Grzegorz Misiąg
Fax (58) 712 83 00
WWW www.uboat.pl
E-mail uboat@uboat.pl

Komunikaty spółki: UBOATLINE (UBT)

2015-02-28 16:08 Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
2015-02-28 16:08 Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
2015-02-28 16:06 Informacja o rozwiązaniu umowy sprzedaży udziałów
2015-02-28 16:06 Informacja o rozwiązaniu umowy sprzedaży udziałów
2015-02-26 22:04 Zbycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o.
2015-02-26 22:04 Zbycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o.
2015-02-20 19:01 Informacja w sprawie publikacji w mediach elektronicznych dotyczących spółki Uboat Line S.A.
2015-02-20 19:01 Informacja w sprawie publikacji w mediach elektronicznych dotyczących spółki Uboat Line S.A.
2015-02-16 20:14 Uboat Line S.A. Raport za IV kwartał 2014 roku
2015-02-16 20:14 Uboat Line S.A. Raport za IV kwartał 2014 roku
2015-02-14 20:58 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
2015-02-14 20:58 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
2015-02-06 19:23 Naruszenie warunków emisji obligacji na skutek zmniejszenia zaangażowania w Spółkę przez Pana Grzegorza Misiąga
2015-02-06 19:23 Naruszenie warunków emisji obligacji na skutek zmniejszenia zaangażowania w Spółkę przez Pana Grzegorza Misiąga
2015-02-06 16:46 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line S.A. wraz z projektami uchwał
2015-02-06 16:46 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line S.A. wraz z projektami uchwał
2015-01-30 13:07 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2015-01-30 13:07 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2015-01-30 13:05 Otrzymanie pozwu w sprawie o zapłatę
2015-01-30 13:05 Otrzymanie pozwu w sprawie o zapłatę
2015-01-30 13:00 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-30 13:00 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-22 11:47 Terminy przekazywania prognoz finansowych w 2015 roku
2015-01-22 11:47 Terminy przekazywania prognoz finansowych w 2015 roku
2015-01-21 13:09 Informacja w sprawie działalności Spółki
2015-01-21 13:09 Informacja w sprawie działalności Spółki
2015-01-21 11:04 Zapowiedź rolowania obligacji
2015-01-21 11:04 Zapowiedź rolowania obligacji
2015-01-16 09:00 Wypłata odsetek od obligacji serii B
2015-01-16 09:00 Wypłata odsetek od obligacji serii B

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm