pieniadz.pl

Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

11-04-2015

Zarząd Vedia S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania

informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad

sporządzenia i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych

informacji poufnych, od Członka Rady Nadzorczej o następującej treści:

"W dniach 2 i 7 kwietnia 2015 roku dokonałem transakcji zbycia akcji Vedia S.A.

w następujących transakcjach na rynku NewConnect:

254 000 sztuk po cenie 0,20zł

120 000 sztuk po cenie 0,20zł

80 247 sztuk po cenie 0,20zł

4 753 sztuk po cenie 0,21zł

Jednocześnie informuje, że 8.04.2015 r. dokonałem zakupu poza rynkiem

regulowanym 459.000 sztuk po 0,20 zł. akcji firmy Vedia S.A.

W związku z tym informuję, że stan mojego posiadania akcji firmy Vedia S.A. się

nie zmieni.”

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp

do informacji poufnych

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm