pieniadz.pl

Zmiana nazwy Spółki - wpis do KRS

10-02-2015

Zarząd Emitenta informuje, że w nawiązaniu do podjętej w dniu 30/12/2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na ERNE VENTURES S.A., w dniu 06/02/2015 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji nowej nazwy.

W załączeniu Zarząd prezentuje tekst jednolity statutu spółki ERNE VENTURES S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm