pieniadz.pl

Rejestracja w KRS zmiany: nowa firma Spółki oraz scalenia akcji Spółki

26-08-2012

Zarząd Spółki uprzejmie informuję, iż Spółka podjęła w dniu 25 sierpnia 2012r. informację o rejestracji w dniu 22 sierpnia 2012r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian:

1. Zmiana nazwy firmy Spółki Victoria Asset Operation Centre SA na nową firmę Spółki: 01CYBERATON Spółka Akcyjna.

2. Scalenie akcji Spółki serii B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, R, T, M i N w jedną serię U.

3. Kapitał zakładowy Spółki wynoszący 35 866 608,00 zł (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) dzieli się obecnie na 4 483 326 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 8 (słownie: osiem) złotych a w tym:

- akcje serii A w ilości 31 250 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt)

- akcje serii U w ilości 4 452 076 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm