pieniadz.pl

Zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji gry Real Boxing PC na terenie Azji.

20-04-2015

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że zawarta została umowa z azjatyckim potentatem dystrybucji gier w formie streamingu – firmą Ubitus. Na podstawie kontraktu Real Boxing PC będzie dystrybuowany na terenie Tajlandii, Chin, Tajwanu i Hong Kongu za pośrednictwem partnerów o ugruntowanej pozycji rynkowej, takich jak Alibaba, True Telecom czy Yahoo.

Wydanie Real Boxing z pomocą lokalnego partnera jest kolejnym krokiem w realizacji strategii na rok 2015 i kolejne lata. W ocenie Zarządu Spółki kontrakt z Ubitus może mieć znaczący wpływ na przychody z dystrybucji gry w kolejnych okresach.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm