pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: WBAY (WBY)

Pełna nazwa WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DREWNOWSKA 48 91-002 ŁÓDŹ
Telefon (42) 654-71-31
Prezes Piotr Wiaderek
Fax (42) 654-71-22
WWW www.wealthbay.pl
E-mail wealthbay@wealthbay.pl

Komunikaty spółki: WBAY (WBY)

2015-02-13 12:12 Raport okresowy za IV kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany
2015-02-13 12:12 Raport okresowy za IV kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany
2015-01-30 15:45 Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.
2015-01-30 15:45 Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.
2015-01-12 11:32 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-05 11:42 Zmiana Statutu Spółki .
2015-01-05 11:42 Zmiana Statutu Spółki .
2014-12-22 11:12 Zawarcie istotnej umowy .
2014-12-22 11:12 Zawarcie istotnej umowy .
2014-11-26 19:09 Podpisanie wstępnej umowy kupna udziałów.
2014-11-26 19:09 Podpisanie wstępnej umowy kupna udziałów.
2014-11-25 17:46 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WEALTH BAY S.A.
2014-11-25 17:46 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WEALTH BAY S.A.
2014-11-25 17:41 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
2014-11-25 17:41 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
2014-11-14 13:16 Raport okresowy za III kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany
2014-11-14 13:16 Raport okresowy za III kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany
2014-10-07 13:34 Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta
2014-10-07 13:34 Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta
2014-08-14 10:57 Raport kwartalny za II kwartał 2014r.
2014-08-14 10:57 Raport kwartalny za II kwartał 2014r.
2014-06-27 19:37 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r.
2014-06-27 19:37 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r.
2014-06-19 10:54 Zawarcie istotnej umowy.
2014-06-19 10:54 Zawarcie istotnej umowy.
2014-06-17 17:16 Wymiana akcji w KDPW w związku ze scaleniem akcji
2014-06-17 17:16 Wymiana akcji w KDPW w związku ze scaleniem akcji
2014-06-13 10:53 Korekta raportu bieżącego nr 4/2014
2014-06-13 10:53 Korekta raportu bieżącego nr 4/2014
2014-06-11 19:17 Zawieszenie obrotu giełdowego akcjami w związku z planowanym scaleniem akcji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm