pieniadz.pl

Raport miesięczny za marzec 2015 roku.

17-04-2015

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.

W ocenie WODKAN S.A. w marcu 2015 roku w otoczeniu rynkowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych WODKAN S.A.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem:

Data raportu Nr raportu Temat raportu

2015-03-13 6/2015 Raport miesięczny za luty 2015 roku.

2015-03-13 7/2015 Raport roczny za 2014 rok.

2015-03-31 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 27 kwietnia 2015r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

27.04.2015r. – termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

14.05.2015r. – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2015rok.

4. Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Podstawa prawna

Pkt. 16 Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. – Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm