pieniadz.pl

Odwołanie prognoz finansowych na rok 2014

16-02-2015

Zarząd spółki Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym odwołuje prognozy finansowe zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym z dnia 29.03.2012 r. na rok 2014.

Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie w 2014 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 2 000 000 zł oraz zysku netto w kwocie 350 000 zł.

Spółka nie osiągnęła zakładanych wyników finansowych w następstwie następujących zdarzeń:

- realizacja w 2014 roku projektów współfinansowanych ze środków UE, które wymagały przez Spółkę poniesienia znaczących nakładów, co bezpośrednio przełożyło się na jej rentowność,

- pogorszenie sytuacji w branży, w której funkcjonuje Spółka, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie liczby zleceń, a tym samym wysokość osiągniętych przychodów (pomimo realizacji działań związanych ze wzrostem konkurencyjności, rozszerzania oferty świadczonych usług),

- wzrost konkurencji w branży, w związku z pojawieniem się nowych podmiotów zarówno niewielkich jak i dużych grup świadczących usługi szczególnie w zakresie PR oraz reklamy.

Zarząd wyraża nadzieję, iż wprowadzane zmiany w firmie, mające wpływ na zwiększenie konkurencyjności Your Image na rynku i tym samym zwiększenie sprzedaży usług firmy, wpłyną pozytywnie na wyniki finansowe Spółki w kolejnych latach.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm