pieniadz.pl

Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Yureco S.A. w dniu 11 marca 2015 r.

12-03-2015

Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałach w dniu 11 marca 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny ze względu na fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono również żadnych sprzeciwów do głosowanych uchwał.

Poniżej przedstawiono treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań:

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Dwernickiego.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego:

1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów,

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów,

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów,

4) sprzeciwów nie zgłoszono,

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego:

1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów,

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów,

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów,

4) sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy niniejszym postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z Oleśnicy na Poznań i w związku z tym dokonuje zmiany treści §1 ust. 3 Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań, województwo wielkopolskie.”

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego:

1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów,

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów,

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów,

4) sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki

(przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy, niniejszym:

1) postanawia znieść dematerializację wszystkich 6.323.526 (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki i przywrócić tym akcjom formę dokumentu,

2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentów, przede wszystkim wystąpienia z wnioskiem i uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego:

1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów,

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów,

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów,

4) sprzeciwów nie zgłoszono

Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-08

+ więcej
  • EUR euro 4,4739 +0,06%  +0,29gr
  • USD dolar 3,9666 -0,06%  -0,23gr
  • GBP funt 4,9699 +0,41%  +2,03gr
  • CHF frank 4,2121 +0,22%  +0,94gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm