pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: 4STUDIO (4ST)

Pełna nazwa 4STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.WYSZYŃSKIEGO 5B/LOK. 204 10-455 OLSZTYN
Telefon (89) 533 69 55
Prezes Mariusz Kotecki
Fax (89) 533 69 55
WWW www.4studio.net
E-mail biuro@4studio.net

Komunikaty spółki: 4STUDIO (4ST)

2012-12-17 20:43 Raport bieżący o zmianie nazwy i oznaczeniu w notowaniach GPW S.A.
2012-11-28 14:16 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
2012-11-23 23:19 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2012-11-23 23:15 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JANTAR DEVELOPMENT S.A. na dzień 19 grudnia 2012 r.
2012-11-23 22:53 Rejestracja w KRS - nowej firmy, siedziby oraz zmiany adresu Spółki
2012-11-20 21:32 Uchw. Zarządu GPW w spr. nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej,gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
2012-11-16 18:12 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2012 roku
2012-11-14 22:38 Prognoza finansowa na rok 2013
2012-11-14 22:33 Korekta prognozy wyników finansowych za 2012 rok. Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2012
2012-11-14 22:27 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-11-14 22:22 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-10-26 20:26 Zmiana adresu strony internetowej
2012-10-26 20:24 Zakończenie subskrypcji akcji serii C
2012-10-22 20:45 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
2012-10-18 19:20 Odstąpienie od stosowania praktyki określonej w pkt 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect - publikacji raportów miesięcznych
2012-10-18 19:18 Raport miesięczny za wrzesień 2012 roku
2012-10-15 23:17 Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo
2012-10-15 23:13 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
2012-10-15 17:17 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-10-10 13:53 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C.
2012-09-26 20:39 Aktualne stanowisko Zarządu Emitenta na temat realizacji prognozy wyniku finansowego Spółki
2012-09-26 20:36 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 roku
2012-09-24 11:26 Korekta raportu 38/2012 - zawarcie umowy sprzedaży udziałów RST Group sp. z o.o.
2012-09-22 18:48 Korekta raportu 39/2012 - zawarcie umowy sprzedaży udziałów 4hosting sp. z o.o.
2012-09-22 18:47 Nowy przedmiot działalności Spółki
2012-09-20 18:51 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.
2012-09-20 18:48 Powołanie Prezesa Zarządu
2012-09-20 18:45 Odwołanie członków zarządu.
2012-09-17 21:18 Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.
2012-09-17 21:16 Podjęcie uchwały o zmianie przedmiotu działalności.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm