pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: AITON (AIT)

Pełna nazwa AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TRZY LIPY 3 80-127 GDAŃSK
Telefon (58) 50-50-000
Prezes Jan Wyrwiński
Fax (58) 50-50-001
WWW www.aitoncaldwell.pl
E-mail biuro@aitoncaldwell.pl

Komunikaty spółki: AITON (AIT)

2015-04-10 11:41 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. zwołanego na 29 kwietnia 2015 r.
2015-04-10 11:41 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. zwołanego na 29 kwietnia 2015 r.
2015-04-03 13:11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 29 kwietnia 2015 r.
2015-04-03 13:11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 29 kwietnia 2015 r.
2015-03-31 16:20 Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2014 r.
2015-03-31 16:20 Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2014 r.
2015-03-26 12:59 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
2015-03-26 12:59 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
2015-03-06 16:00 Tekst jednolity Statutu
2015-03-06 16:00 Tekst jednolity Statutu
2015-02-16 15:54 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2014
2015-02-16 15:54 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2014
2015-01-16 13:22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
2015-01-16 13:22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
2015-01-15 15:58 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.
2015-01-15 15:58 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.
2015-01-15 15:56 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.
2015-01-15 15:56 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.
2015-01-14 16:18 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
2015-01-14 16:18 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
2015-01-13 17:32 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.
2015-01-13 17:32 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.
2015-01-13 14:51 Wprowadzenie do obrotu akcji serii E
2015-01-13 14:51 Wprowadzenie do obrotu akcji serii E
2015-01-13 14:14 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2015
2015-01-13 14:14 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2015
2015-01-13 13:04 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015
2015-01-13 13:04 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015
2014-12-18 11:56 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 14 stycznia 2015 r.
2014-12-18 11:56 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 14 stycznia 2015 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm