pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ASMGROUP (ASM)

Komunikaty spółki: ASMGROUP (ASM)

2015-02-16 18:35 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-16 18:35 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-01-30 15:09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-19 14:54 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
2014-12-19 14:54 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
2014-12-16 18:50 Zawarcie umowy kredytowej przez ASM GROUP S.A.
2014-12-16 18:50 Zawarcie umowy kredytowej przez ASM GROUP S.A.
2014-12-16 18:42 Uchwały Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z dnia 16.12.2014 roku
2014-12-16 18:42 Uchwały Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z dnia 16.12.2014 roku
2014-12-15 18:44 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A.
2014-12-15 18:44 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A.
2014-11-18 16:38 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
2014-11-18 16:38 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
2014-11-17 22:50 Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A.
2014-11-17 22:50 Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A.
2014-11-14 22:36 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 22:36 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-11-07 16:33 Rezygnacja prokurenta ASM GROUP S.A.
2014-11-07 16:33 Rezygnacja prokurenta ASM GROUP S.A.
2014-11-07 16:30 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
2014-11-07 16:30 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
2014-09-24 19:00 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2014-09-24 19:00 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2014-08-14 17:39 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 17:39 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-07-02 18:44 Podpisanie listu intencyjnego
2014-07-02 18:44 Podpisanie listu intencyjnego
2014-06-27 18:32 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku.
2014-06-27 18:32 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku.
2014-06-12 21:25 Raport roczny za 2013 rok

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm