pieniadz.pl

Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

17-03-2015

Zarząd ATON HT S.A. ('Emitent', 'Spółka') informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie terminowego przekazania do publicznej informacji Raportu miesięcznego Emitenta za miesiąc luty 2015 roku. Powodem opóźnienia publikacji Raportu miesięcznego były problemy techniczne niezależne od Emitenta.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z pkt. 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn. 31 marca 2010 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm