pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ATONHT (ATO)

Pełna nazwa ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NA GROBLI 6 50-421 WROCŁAW
Telefon (071) 344-70-79; (062) 785-13-58
Prezes Robert Barczyk
Fax (71) 3414617
WWW www.aton.com.pl
E-mail biuro@aton.com.pl

Komunikaty spółki: ATONHT (ATO)

2015-04-14 11:06 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za marzec 2015r.
2015-04-14 11:06 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za marzec 2015r.
2015-03-17 17:46 Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2015-03-17 17:46 Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2015-03-17 17:44 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za luty 2015r.
2015-03-17 17:44 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za luty 2015r.
2015-02-24 17:42 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-02-24 17:42 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-02-16 17:10 Raport za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-16 17:10 Raport za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-16 12:35 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za styczeń 2015r.
2015-02-16 12:35 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za styczeń 2015r.
2015-01-29 16:13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-29 16:13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-14 19:48 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za grudzień 2014r.
2015-01-14 19:48 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za grudzień 2014r.
2014-12-24 11:37 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
2014-12-24 11:37 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
2014-12-24 11:13 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT
2014-12-24 11:13 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT
2014-12-15 22:30 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za listopad 2014r.
2014-12-15 22:30 Raport miesięczny Spółki ATON-HT za listopad 2014r.
2014-11-28 12:12 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
2014-11-28 12:12 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
2014-11-27 19:22 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-11-27 19:22 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-11-27 18:31 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
2014-11-27 18:31 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
2014-11-19 17:37 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
2014-11-19 17:37 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm