pieniadz.pl

Publikacja Prospektu emisyjnego Spółki

21-01-2015

Zarząd spółki „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 stycznia 2015 r. Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki, został w dniu dzisiejszym opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.biomed.lublin.pl).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm