pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BIOMEDLUB (BML)

Pełna nazwa BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. UNIWERSYTECKA 10 20-029 LUBLIN
Telefon (81) 533 82 21 (do 25)
Prezes Waldemar Sierocki
Fax (81) 533 80 60
WWW www.biomed.lublin.pl
E-mail biomed@biomed.lublin.pl

Komunikaty spółki: BIOMEDLUB (BML)

2015-01-27 11:52 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki
2015-01-27 11:52 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki
2015-01-21 16:37 Publikacja Prospektu emisyjnego Spółki
2015-01-21 16:37 Publikacja Prospektu emisyjnego Spółki
2015-01-20 21:42 Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki
2015-01-20 21:42 Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki
2015-01-19 16:32 Zatwierdzenie przez KNF Prospektu emisyjnego Spółki
2015-01-15 15:08 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2015-01-15 15:08 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014-11-28 19:09 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2014-11-28 19:09 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2014-11-27 16:29 Uchwały podjęte przez NWZ „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w dniu 27.11.2014.
2014-11-27 16:29 Uchwały podjęte przez NWZ „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w dniu 27.11.2014.
2014-11-19 15:15 Podpisanie umowy transferu licencji i technologii z Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB)
2014-11-19 15:15 Podpisanie umowy transferu licencji i technologii z Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB)
2014-11-14 22:31 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 22:31 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-11-06 13:50 Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku
2014-11-06 13:50 Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku
2014-11-04 13:01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii E
2014-11-04 13:01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii E
2014-10-31 17:43 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 listopada 2014 r.
2014-10-31 17:43 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 listopada 2014 r.
2014-10-24 14:36 Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect
2014-10-24 14:36 Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect
2014-10-03 09:38 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego
2014-10-03 09:38 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego
2014-09-12 18:55 Zawarcie przez Emitenta istotnych umów kredytowych
2014-09-12 18:55 Zawarcie przez Emitenta istotnych umów kredytowych
2014-08-14 15:39 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm