pieniadz.pl

Wniosek kierowany do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu referencyjnym

15-04-2015

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. złożył do KDPW wniosek w przedmiocie scalenia akcji Spółki, zgodnie z którym wyznaczono dzień referencyjny na dzień 23 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym Zarząd zwraca się do wszystkich Akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz o dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w terminie do dnia referencyjnego (z zastrzeżeniem, iż w związku z Uchwałą Zarządu Giełdy 338/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. obrót akcjami zostanie zawieszony w dniu 20 kwietnia 2015 r.), w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm