pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BUDOSTAL5 (BL5)

Pełna nazwa BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NA ZAŁĘCZU 1 31-587 KRAKÓW
Telefon (012) 683-83-00
Prezes Marek Leśniak
Fax (012) 644-47-48
WWW www.budostal5.com.pl
E-mail biuro@budostal5.com.pl

Komunikaty spółki: BUDOSTAL5 (BL5)

2013-01-04 17:43 Wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych Spółki
2013-01-04 16:06 Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 r.
2013-01-04 15:29 Treść uchwał podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2013 r.
2012-12-07 14:35 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 stycznia 2013 r.
2012-11-28 14:17 Podpisanie przez spółkę zależną umowy na realizację zadania
2012-11-14 17:09 Raport kwartalny za III kwartał 2012
2012-09-28 13:54 Zawieszenie obrotu obligacjami serii B, C i D
2012-09-26 12:29 postanowienie sądu - dalsze prowadzenie działalności
2012-08-28 14:16 Korekta do raportu kwartalnego Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej za II kwartał 2012 r.
2012-08-22 17:35 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
2012-08-22 16:58 Treść uchwał podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.08.2012 r.
2012-08-14 17:30 Raport kwartalny za II kwartał 2012
2012-07-26 14:54 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 sierpnia 2012 r.
2012-07-16 13:07 Klauzula prawomocności postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
2012-06-27 18:58 Zawieszenie obrotu obligacjami serii B, C i D
2012-06-22 17:58 Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 20 czerwca 2012 r.
2012-06-22 17:17 Ostatni dzień notowań obligacji serii A wraz z informacją o objęciu wierzytelności inkorporowanych w obligacjach wszystkich serii postępowaniem upadłościowym.
2012-06-19 20:49 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2012 r.
2012-06-14 14:32 Postanowienie Sądu o zmianie spsobu prowadzenia postępowania upadłościowego
2012-06-11 22:04 odstąpienie od umowy
2012-06-06 18:20 Nabycie udziałów Spółki SOLARIS-EKO Sp. z o.o.
2012-05-25 15:46 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2012 roku.
2012-05-21 07:45 Sprostowanie raportu nr 29/2012
2012-05-15 16:35 Raport kwartalny za I kwartał 2012
2012-04-30 09:50 Wybór członka Rady Nadzorczej
2012-04-25 14:53 Wybór członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu
2012-04-20 21:36 Wybór Członka Rady Nadzorczej
2012-04-20 15:17 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-04-10 13:40 Raport roczny za 2011
2012-04-05 17:22 zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm