pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BUDUS (BDS)

Pełna nazwa KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BARBARY 21 40-053 KATOWICE
Telefon (32) 359 93 00
Prezes Leon Ucka
Fax (32) 251 55 81
WWW www.budus.com.pl
E-mail kpbp@budus.com.pl

Komunikaty spółki: BUDUS (BDS)

2013-06-17 23:49 Informacja o wykluczeniu z ASO NewConnect akcji Emitenta
2013-06-05 09:21 Zawarcie przez Syndyka ugody z Zamawiającym
2013-05-31 13:20 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Emitenta na dzień 28.06.2013 r. oraz projekty uchwał
2013-05-17 16:28 Zawarcie przez Syndyka ugody z Zamawiającym
2013-05-15 15:04 Raport okresowy za I kwartał 2013 r.- jednostkowy i skonsolidowany
2013-05-15 14:53 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
2013-05-09 14:53 Złożenie przez Syndyka oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
2013-04-10 11:53 Informacja na temat Zarządu Emitenta
2013-04-05 21:32 Zbycie akcji spółki zależnej
2013-03-06 15:41 Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu od istotnej umowy
2013-02-26 18:51 Zawarcie ugody sądowej dotyczącej istotnej umowy
2013-02-14 15:26 Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.- jednostkowy i skonsolidowany
2013-02-13 16:55 Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu od istotnych umów
2013-01-31 16:31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-11 14:10 Informacja na temat Zarządu Emitenta
2013-01-10 15:08 Zawiadomienie Emitenta przez bank o dokonaniu cesji wierzytelności
2013-01-03 14:09 Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku
2012-12-31 15:47 Złożenie przez Syndyka oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
2012-12-18 15:15 Złożenie rezygnacji przez osoby zarządzające
2012-12-06 14:37 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
2012-12-04 16:06 Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku
2012-11-20 14:33 Informacja dotycząca raportu bieżącego nr 58/2012
2012-11-15 09:47 Rezygnacja osoby nadzorującej
2012-11-14 13:00 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.- jednostkowy i skonsolidowany
2012-11-13 16:14 Złożenie wniosku przez wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki BUDUS SA
2012-11-09 16:30 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu istotnej umowy
2012-11-09 16:28 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu istotnej umowy
2012-11-08 17:10 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
2012-11-07 14:33 Korekta do raportu bieżącego nr 61/2012 z dnia 30 października 2012 roku
2012-11-06 17:26 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm