pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CASPAR (CSR)

Pełna nazwa CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SZKOLNA 5/13 61-832 POZNAŃ
Telefon (61) 855 16 14
Prezes Leszek Kasperski
Fax (61) 855 16 14 wew. 11
WWW www.casparam.pl
E-mail caspar@casparam.pl

Komunikaty spółki: CASPAR (CSR)

2015-02-13 09:19 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 09:19 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-20 16:20 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2014-11-14 12:04 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 12:04 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-10-28 15:00 Rezygnacja osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta
2014-10-28 15:00 Rezygnacja osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta
2014-08-14 10:28 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 10:28 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-06-25 16:30 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2013
2014-06-25 16:30 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2013
2014-06-11 17:26 Zawarcie ugody przed sądem pomiędzy Emitentem a BZ WBK Asset Management S.A.
2014-06-11 17:26 Zawarcie ugody przed sądem pomiędzy Emitentem a BZ WBK Asset Management S.A.
2014-06-09 18:06 Powołanie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
2014-06-09 18:06 Powołanie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
2014-06-09 17:42 Informacja w przedmiocie dywidendy za 2013 rok
2014-06-09 17:42 Informacja w przedmiocie dywidendy za 2013 rok
2014-06-09 17:37 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2014 roku
2014-06-09 17:37 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2014 roku
2014-05-28 17:16 Zawarcie ugody pomiędzy Emitentem a BZ WBK Asset Management S.A.
2014-05-28 17:16 Zawarcie ugody pomiędzy Emitentem a BZ WBK Asset Management S.A.
2014-05-14 14:41 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-14 14:41 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-13 14:21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9.06.2014 roku
2014-05-13 14:21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9.06.2014 roku
2014-05-13 14:02 Wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
2014-05-13 14:02 Wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
2014-04-30 12:02 Powołanie osoby zarządzającej w spółce zależnej od Emitenta
2014-04-30 12:02 Powołanie osoby zarządzającej w spółce zależnej od Emitenta
2014-04-25 17:44 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm