pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CCS (CCS)

Komunikaty spółki: CCS (CCS)

2015-04-20 17:18 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
2015-04-20 17:18 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
2015-04-16 19:24 Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku.
2015-04-16 19:24 Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku.
2015-04-16 19:21 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2014.
2015-04-16 19:21 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2014.
2015-04-16 19:19 Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za 2014 r.
2015-04-16 19:19 Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za 2014 r.
2015-03-30 17:50 Zawarcie istotnej umowy.
2015-03-30 17:50 Zawarcie istotnej umowy.
2015-03-27 17:20 Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.
2015-03-27 17:20 Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.
2015-03-24 17:32 Zmiana daty przekazania raportów okresowych.
2015-03-24 17:32 Zmiana daty przekazania raportów okresowych.
2015-03-06 17:38 Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.
2015-03-06 17:38 Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.
2015-02-13 17:38 Raporty kwartalne - IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 17:38 Raporty kwartalne - IV kwartał 2014 r.
2015-02-03 10:14 Informacja o zawarciu istotnej umowy.
2015-02-03 10:14 Informacja o zawarciu istotnej umowy.
2015-01-29 18:34 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-29 18:34 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-23 17:31 Oświadczenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w sprawie stosowanych i niestosowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
2015-01-23 17:31 Oświadczenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w sprawie stosowanych i niestosowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
2014-12-29 17:31 Zaprzestanie kwalifikowania akcji spółki do segmentu NewConnect Lead
2014-12-29 17:31 Zaprzestanie kwalifikowania akcji spółki do segmentu NewConnect Lead
2014-11-13 17:25 Raporty kwartalne - III kwartał 2014 r.
2014-11-13 17:25 Raporty kwartalne - III kwartał 2014 r.
2014-10-28 18:40 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
2014-10-28 18:40 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm